ἐπί (epi)

una radice
Numero Strong: G1909
preposizione

1) con dativo: sopra, in aggiunta a, a
2) con genitivo: sopra, al tempo di
3) con accusativo: su, sopra

ἐπ', ἐπὶ, ἐπί, ἐφ': prep.

(+ἔρχομαι αὐτός) accadere: 1
(+αὐτός) il: 12
(+αὐτός) loro: 2
(+αὐτός) ne: 2
(+αὐτός) su: 1
(+αὐτός) voi: 3
(+ἱκανός) lunghezza: 1
(+βάλλω αὐτός) tirare: 2
(+ὁ αὐτός) insieme: 4
(+ὁ αὐτός) riunire: 1
(+ὁ ὁ κοιτών) ciambellano: 1
(+ὁ γῆ) terra: 1
(+ὁ πούς) davanti: 1
(+) a: 45
(+) a motivare di: 1
(+) da: 3
(+) davanti a: 8
(+) di: 24
(+) il: 1
(+) in: 35
(+) in seno a: 1
(+) quando: 1
(+) su: 183
(+εὐλογία) abbondare: 2
(+εἰμί) sovrintendere: 1
(+ὅς κατάκειμαι) suo giaciglio: 1
(+ὅς) che cosa: 1
(+ὅς) ciò per cui: 1
(+ὅς) dove: 1
(+ὅς) in: 1
(+ὅς) perché: 1
(+ὅς) perciò: 1
(+ὅσος χρόνος) finché: 1
(+ὅσος) finché: 2
(+γίνομαι) colpire: 1
(+γίνομαι) toccare: 1
(+γυμνός) solo: 1
(+καθίστημι) affidare: 1
(+κάθημαι αὐτός) cavallo: 1
(+ἐφοράω) considerare: 1
(+ἐγώ) io: 1
(+ἀλήθεια) certezza: 1
(+ἀλήθεια) proprio: 1
(+ἀλήθω ὁ αὐτός) macinare insieme: 1
(+ἐλπίς) sperare: 1
(+ἐπιβάλλω αὐτός) mettere: 1
(+ἕως ὁ) fino a: 1
(+πᾶς) su: 1
(+πᾶς) tutto: 1
(+πείθω ἑαυτοῦ) persuadere: 1
(+πολύς χρόνος) più a lunghezza: 1
(+πολύς) lunghezza: 1
(+πρόσωπον) con faccia a terra: 1
(+πρόσωπον) su: 1
(+σύ) voi: 3
(+τόπος πλέω) navigare: 1
a: 53
a causare di: 1
a di sopra: 1
a di sopra di: 1
a proposito di: 2
a riguardare: 3
a tempo: 2
a tempo di: 1
addosso: 6
attorno a: 2
circa: 1
con: 17
contro: 38
da: 6
davanti: 2
davanti a: 9
dentro di: 1
di: 24
dietro a: 1
dinanzi a: 1
durare: 1
fare: 1
fino a: 2
fra: 2
in: 79
in mezzo a: 2
in passo: 1
in presentare: 1
non tradotto: 28
oltre a: 1
per: 56
per motivare di: 1
per prendere: 1
perché: 1
presso: 4
quando: 1
quasi: 1
quello mentre: 1
riguardare: 1
secondo: 4
sopra: 39
sopra di: 1
sotto: 2
su: 102
su di: 6
verso: 8
Totale: 890

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω