ἐρεύγομαι (ereugomai)

di affinità incerta
Numero Strong: G2044
verbo

1) sputare fuori
2) essere vuotato, svuotarsi, usato di ruscelli
   2a) vuotare, scaricare, gettare avanti, usato di fiumi ed acque
3) versare parole, parlare francamente, pronunciare

ἐρεύξομαι: 1sing. med. fut. ind.

proclamare: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω