ἐργάτης (ergatês)

da ἔργον
TDNT - 2: 635,251
Numero Strong: G2040
sostantivo maschile

1) lavoratore
   1a) di solito uno che lavora senza contratto fisso, soprattutto un lavoratore agricolo
2) uno che fa, un operaio, perpetuatore

ἐργάται: nom. pl., voc. pl.
ἐργάτας: acc. pl.
ἐργάτην: acc. sing.
ἐργάτης: nom. sing.
ἐργατῶν: gen. pl.

(+ἀδικία) malfattore: 1
di operare: 2
di uomo per lavorare: 1
esercitare: 1
lavorare: 3
operare: 7
uno operare: 1
Totale: 16

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω