ἐσώτερος (esôteros)

comparativo di ἔσω
Numero Strong: G2082
aggettivo

1) intimo
   1a) lo spazio interiore che è dietro al velo
   1b) il santuario, il luogo santissimo, detto del cielo da un'immagine presa dal tempio terreno

ἐσωτέραν: acc. sing. femm. comp.
ἐσώτερον: acc. sing. neut. comp.

(+εἰς ὁ) oltre: 1
parte più interno: 1
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω