ἐσθίω (esthiô)

fortificata da una parola primaria edo (mangiare), usata solo in certi tempi, gli altri sono dati da φάγω
TDNT - 2: 689,262
Numero Strong: G2068
verbo

1) mangiare
2) mangiare (consumare) una cosa
   2a) prendere cibo, mangiare un pasto
3) metaforicamente divorare, consumare

ἔδει: 3sing. att. impf. ind.
ἔσθητε: 2pl. att. pres. cong.
ἐσθίει: 3sing. att. pres. ind.
ἐσθίειν: att. pres. inf.
ἐσθίετε: 2pl. att. pres. imptv., 2pl. att. pres. ind.
ἐσθιέτω: 3sing. att. pres. imptv.
ἐσθίῃ: 3sing. att. pres. cong.
ἐσθίητε: 2pl. att. pres. cong.
ἐσθίοντα: att. pres. ptc. acc. sing. masc.
ἐσθίοντες: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
ἐσθίοντι: att. pres. ptc. dat. sing. masc.
ἐσθιόντων: att. pres. ptc. gen. pl. masc.
ἐσθίουσιν: 3pl. att. pres. ind.
ἐσθίων: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
ἐσθίωσιν: 3pl. att. pres. cong.
ἔφαγεν: 3sing. att. aor. ind.
ἐφάγετε: 2pl. att. aor. ind.
ἐφάγομεν: 1pl. att. aor. ind.
ἔφαγον: 1sing. att. aor. ind., 3pl. att. aor. ind.
ἤσθιον: 3pl. att. impf. ind.
φάγε: 2sing. att. aor. imptv.
φαγεῖν: att. aor. inf.
φάγεσαι: 2sing. med. fut. ind.
φάγεται: 3sing. med. fut. ind.
φάγετε: 2pl. att. aor. imptv.
φάγῃ: 3sing. att. aor. cong.
φάγῃς: 2sing. att. aor. cong.
φάγητε: 2pl. att. aor. cong.
φάγοι: 3sing. att. aor. ott.
φάγονται: 3pl. med. fut. ind.
φαγόντες: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
φάγω: 1sing. att. aor. cong.
φάγωμεν: 1pl. att. aor. cong.
φάγωσιν: 3pl. att. aor. cong.

(+αὐτός) dovere: 1
(+αὐτός) mangiare: 1
(+ἵνα) cenare: 1
(+ὅς) meritare: 1
(+μέλλω) divorare: 1
(+ἄρτος) mangiare: 1
(+οὐ) fare: 1
(+ἐγώ) dovere: 1
(+σύ) dovere: 1
avere da mangiare: 1
bisognare: 4
cibare: 1
da mangiare: 15
di mangiare: 1
divorare: 1
dovere: 7
fare: 1
mangiare: 120
mentre mangiare: 1
necessitare: 1
non tradotto: 3
nutrire: 1
pasto: 1
per mangiare: 1
per prendere: 1
pranzo: 1
prendere: 3
prendere cibare: 1
Totale: 174

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω