ἐξουσιάζω (exousiazô)

da ἐξουσία
TDNT - 2: 574,238
Numero Strong: G1850
verbo

1) avere potere o autorità, usare il potere
   1a) essere padrone di qualcuno, esercitare autorità su qualcuno
   1b) essere padrone del corpo
      1b1) avere piena ed intera autorità sul corpo
      1b2) tenere il corpo sottoposto alla propria volontà
   1c) essere soggetto al potere di qualcuno

ἐξουσιάζει: 3sing. att. pres. ind.
ἐξουσιάζοντες: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
ἐξουσιασθήσομαι: 1sing. pass. fut. ind.

lasciare dominare: 1
potere: 2
sottomettere a dominare: 1
Totale: 4

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω