ἕτοιμος (hetoimos)

da un sostantivo vecchio heteos (appropriatezza)
TDNT - 2: 704,266
Numero Strong: G2092
aggettivo

1) preparato, pronto
   1a) di cose
      1a1) pronto, a mano
      1a2) opportuno, stagionale
   1b) di persone
      1b1) pronti, preparati
         1b1a) a fare qualcosa
         1b1b) a ricevere uno che arriva

ἕτοιμα: acc. pl. neut., nom. pl. neut.
ἕτοιμά: nom. pl. neut.
ἑτοίμην: acc. sing. femm.
ἕτοιμοι: nom. pl. femm., nom. pl. masc.
ἕτοιμοί: nom. pl. masc.
ἕτοιμον: acc. sing. neut.
ἕτοιμος, ἕτοιμός: nom. sing. masc.
ἑτοίμους: acc. pl. masc.
ἑτοίμῳ: dat. sing. neut.

(+ἐν) prontezza: 1
che stare per: 1
essere prontezza: 2
già preparare: 1
prontezza: 9
prontezza a: 3
Totale: 17

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω