ἁπλότης (haplotês)

da ἁπλοῦς
TDNT - 1: 386,65
Numero Strong: G572
sostantivo femminile

1) semplicità, sincerità, onestà mentale
   1a) la virtù di qualcuno che è libero da pretese ed ipocrisia
2) altruismo, franchezza di cuore manifestata in generosità

ἁπλότητα: acc. sing.
ἁπλότητι: dat. sing.
ἁπλότητος: gen. sing.

generosità: 1
per generosità: 1
semplicità: 5
uno generosità: 1
Totale: 8

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω