ἁρμόζομαι (harmozomai)

da ἁρμός
Numero Strong: G718
verbo

1) unire, mettere insieme
   1a) di falegnami, legare insieme travi e assi per costruire case, navi, eccetera
2) fidanzare una figlia a qualcuno
   2a) unire a sé stesso, cioè sposare la figlia di qualcuno
   2b) fidanzare, dare in matrimonio a qualcuno

ἡρμοσάμην: 1sing. med. aor. ind.

fidanzare: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω