ἀγαθός (agathos)

una parola primaria
TDNT - 1: 10,3
Numero Strong: G18
aggettivo

1) di buona costituzione o natura
2) utile, salutale
3) buono, piacevole, gioioso, felice
4) eccellente, distinto
5) diritto, onorabile
+ : quello che è buono

ἀγαθά: acc. pl. neut., nom. pl. neut.
ἀγαθὰ: acc. pl. neut.
ἀγαθάς, ἀγαθὰς: acc. pl. femm.
ἀγαθὲ, ἀγαθέ: voc. sing. masc.
ἀγαθή, ἀγαθὴ: nom. sing. femm.
ἀγαθῇ: dat. sing. femm.
ἀγαθήν, ἀγαθὴν: acc. sing. femm.
ἀγαθῆς: gen. sing. femm.
ἀγαθοῖς: dat. pl. masc., dat. pl. neut.
ἀγαθόν: acc. sing. masc., acc. sing. neut., nom. sing. neut.
ἀγαθὸν: acc. sing. neut.
ἀγαθός, ἀγαθὸς: nom. sing. masc.
ἀγαθοῦ: gen. sing. masc., gen. sing. neut.
ἀγαθούς, ἀγαθοὺς: acc. pl. masc.
ἀγαθῷ: dat. sing. masc., dat. sing. neut.
ἀγαθῶν: gen. pl. masc., gen. pl. neut.

(+ἔργον) bene: 1
(+) bene: 2
(+) buono: 1
(+) onestà: 1
(+τίς) di bene: 1
bene: 27
buono: 57
buono azionare: 1
cosa buono: 3
di bene: 2
di buono: 2
essere uno uomo per bene: 1
felicitare: 1
perfezionare: 1
pulire: 1
Totale: 102

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω