ἀγοράζω (agorazô)

da ἀγορά
TDNT - 1: 124,19
Numero Strong: G59
verbo

1) essere nel mercato, frequentarlo
2) fare affari là, comprare o vendere
3) di gente inattiva: frequentare il mercato, passare il tempo in ozio là

ἀγοράζει: 3sing. att. pres. ind.
ἀγοράζοντας: att. pres. ptc. acc. pl. masc.
ἀγοράζοντες: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
ἀγοράσαι: att. aor. inf.
ἀγοράσαντα: att. aor. ptc. acc. sing. masc.
ἀγοράσας: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
ἀγοράσατε: 2pl. att. aor. imptv.
ἀγορασάτω: 3sing. att. aor. imptv.
ἀγόρασον: 2sing. att. aor. imptv.
ἀγοράσωμεν: 1pl. att. aor. cong.
ἀγοράσωσιν: 3pl. att. aor. cong.
ἠγόραζον: 3pl. att. impf. ind.
ἠγόρασα: 1sing. att. aor. ind.
ἠγόρασαν: 3pl. att. aor. ind.
ἠγόρασας: 2sing. att. aor. ind.
ἠγόρασεν: 3sing. att. aor. ind.
ἠγοράσθησαν: 3pl. pass. aor. ind.
ἠγοράσθητε: 2pl. pass. aor. ind.
ἠγορασμένοι: pass. pf. ptc. nom. pl. masc.

(+ἑαυτοῦ) comprare: 2
acquistare: 1
comprare: 23
riscattare: 4
Totale: 30

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω