ἀγωνίζομαι (agônizomai)

da ἀγών
TDNT - 1: 135,20
Numero Strong: G75
verbo

1) entrare in una disputa: contendere nei giochi ginnastici
2) contendere con avversari, lottare
3) metaforicamente contendere, lottare, con difficoltà e pericoli
4) sforzarsi con estremo zelo: ottenere qualcosa

ἀγωνίζεσθε: 2pl. med. pres. imptv.
ἀγωνιζόμεθα: 1pl. med. pres. ind.
ἀγωνιζόμενος: med. pres. ptc. nom. sing. masc.
ἀγωνίζου: 2sing. med. pres. imptv.
ἠγωνίζοντο: 3pl. med. impf. ind.
ἠγώνισμαι: 1sing. med. pf. ind.

(+ἄν) combattere: 1
combattere: 4
fare atleta: 1
lottare: 1
sforzare di: 1
Totale: 8

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω