ἀκμήν (akmên)

caso accusativo di un nome ("culmine") simile a ake (un punto) e con lo stesso significato
Numero Strong: G188
avverbio

1) un punto
2) estremità, culmine, grado più alto
3) il tempo presente

ἀκμὴν: avv.

ancora: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω