ἀλέκτωρ (alektôr)

da 'parare'
Numero Strong: G220
sostantivo maschile

1) un gallo, o un maschio di qualsiasi uccello

ἀλέκτορα: acc. sing.
ἀλέκτωρ: nom. sing.

gallo: 12
Totale: 12

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω