ἀλλάσσω (allassô)

da ἄλλος
TDNT - 1: 251,40
Numero Strong: G236
verbo

1) cambiare, scambiare una cosa per un'altra, trasformare

ἀλλαγησόμεθα: 1pl. pass. fut. ind.
ἀλλαγήσονται: 3pl. pass. fut. ind.
ἀλλάξαι: att. aor. inf.
ἀλλάξει: 3sing. att. fut. ind.
ἤλλαξαν: 3pl. att. aor. ind.

cambiare: 3
mutare: 1
trasformare: 2
Totale: 6

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω