ἀλλήλων (allêlôn)

plurale genitivo di ἄλλος raddoppiata
Numero Strong: G240
pronome reciproco (plurale)

1) l'un l'altro, reciprocamente, a vicenda

ἀλλήλοις: dat. pl. masc., dat. pl. neut.
ἀλλήλους: acc. pl. masc.
ἀλλήλων: gen. pl. masc.

(+εἰς) reciprocità: 1
(+εἰς) si uno altro: 1
(+εἰς) uno a altro: 1
(+εἰς) uno di altro: 1
(+ὑπό) uno da altro: 1
(+κατά) uno di altro: 1
(+μεταξύ) a vicenda: 1
(+μετά) uno altro: 1
(+ἀγαπάω) amare uno altro: 1
(+ἐν) uno con altro: 1
(+ἐν) uno per altro: 1
(+ἀπό) si: 1
(+παρά) uno da altro: 1
(+πρός) fra di loro: 1
(+πρός) uno a altro: 5
(+πρός) uno altro: 3
(+προκαλέομαι) provocare: 1
a vicenda: 4
altro: 2
ciascuno: 1
comune: 1
di loro: 10
di voi: 4
fra di loro: 1
loro: 1
noi: 1
non tradotto: 1
reciprocità: 1
si: 1
si a vicenda: 1
uno a altro: 7
uno altro: 30
uno di altro: 5
uno e altro: 1
uno verso altro: 1
voi a vicenda: 1
voi uno altro: 3
Totale: 100

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω