ἀμφότεροι (amfoteroi)

comparativo di amfi (intorno)
Numero Strong: G297
aggettivo

1) ambedue, sia uno che l'altro

ἀμφότερα: acc. pl. neut.
ἀμφότεροι: nom. pl. masc.
ἀμφοτέροις: dat. pl. masc.
ἀμφοτέρους: acc. pl. masc.
ἀμφοτέρων: gen. pl. masc.

(+) tutto e due: 1
(+) uno e altro: 2
(+ἐμπίπτω) cadere: 1
a tutto e due: 1
due: 2
entrambi: 1
tutto e due: 5
uno e altro: 1
Totale: 14

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω