ἀνάμνησις (anamnêsis)

da ἀναμιμνῄσκω
TDNT - 1: 348,56
Numero Strong: G364
sostantivo femminile

1) ricordo

ἀνάμνησιν: acc. sing.
ἀνάμνησις: nom. sing.

(+) memoria: 3
ricordare: 1
Totale: 4

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω