ἀνάπηρος (anapêros)

da ἀνά (nel senso di intensità) e peros (mutilato)
Numero Strong: G376
aggettivo

1) disabile nelle estremità, mutilato, storpio
2) con un membro del corpo danneggiato o mancante

ἀναπείρους: acc. pl. masc.

storpiare: 2
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω