ἀναβαίνω (anabainô)

da ἀνά e la radice di βάσις
TDNT - 1: 519,90
Numero Strong: G305
verbo

1) ascendere
   1a) andare su, salire, arrampicarsi
   1b) sorgere, montare, saltare, crescere

ἀνάβα: 2sing. att. aor. imptv.
ἀναβαίνει: 3sing. att. pres. ind.
ἀναβαίνειν: att. pres. inf.
ἀναβαίνομεν: 1pl. att. pres. ind.
ἀναβαῖνον: att. pres. ptc. acc. sing. neut., att. pres. ptc. nom. sing. neut.
ἀναβαίνοντα: att. pres. ptc. acc. sing. masc., att. pres. ptc. nom. pl. neut.
ἀναβαίνοντας: att. pres. ptc. acc. pl. masc.
ἀναβαίνοντες: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
ἀναβαινόντων: att. pres. ptc. gen. pl. masc.
ἀναβαίνουσιν: 3pl. att. pres. ind.
ἀναβαίνω: 1sing. att. pres. ind.
ἀναβαίνων: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
ἀναβάντα: att. aor. ptc. acc. sing. masc.
ἀναβάντες: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
ἀναβάντων: att. aor. ptc. gen. pl. masc.
ἀναβὰς: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
ἀνάβατε: 2pl. att. aor. imptv.
ἀναβέβηκα: 1sing. att. pf. ind.
ἀναβέβηκεν: 3sing. att. pf. ind.
ἀναβήσεται: 3sing. med. fut. ind.
ἀνάβητε: 2pl. att. aor. imptv.
ἀνεβαίνομεν: 1pl. att. impf. ind.
ἀνέβαινον: 3pl. att. impf. ind.
ἀνέβη: 3sing. att. aor. ind.
ἀνέβημεν: 1pl. att. aor. ind.
ἀνέβην: 1sing. att. aor. ind.
ἀνέβησαν: 3pl. att. aor. ind.

(+αὐτός) quando salire: 1
(+φάσις) riferire: 1
ascendere: 1
come uscire: 1
crescere: 3
mentre salire: 1
risalire: 1
ritirare: 1
sale: 4
salire: 63
sorgere: 1
uscire: 1
venire: 1
venire su: 2
Totale: 82

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω