ἀνακύπτω (anakuptô)

da ἀνά (nel senso di inversione) e κύπτω
Numero Strong: G352
verbo

1) elevarsi, alzarsi
   1a) del proprio corpo
   1b) della propria anima
      1b1) essere gioioso o esaltato

ἀνακύψαι: att. aor. inf.
ἀνακύψας: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
ἀνακύψατε: 2pl. att. aor. imptv.
ἀνέκυψεν: 3sing. att. aor. ind.

alzare: 1
alzare capo: 1
raddrizzare: 1
rialzare: 1
Totale: 4

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω