ἀνακρίνω (anakrinô)

da ἀνά e κρίνω
TDNT - 3: 943,469
Numero Strong: G350
verbo

1) esaminare o giudicare
   1a) investigare, esaminare, scrutare, domandare
      1a1) specificamente in senso forense di un giudice che tiene un'investigazione
1a2) interrogare, esaminare l'accusato o testimoni
   1b) giudicare, valutare, determinare (il valore o difetti di una persona o cosa)

ἀνακριθῶ: 1sing. pass. aor. cong.
ἀνακρίναντές: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
ἀνακρίνας: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
ἀνακρίνει: 3sing. att. pres. ind.
ἀνακρίνεται: 3sing. pass. pres. ind.
ἀνακρινόμεθα: 1pl. pass. pres. ind.
ἀνακρίνοντες: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
ἀνακρίνουσίν: att. pres. ptc. dat. pl. masc.
ἀνακρίνω: 1sing. att. pres. ind.
ἀνακρίνων: att. pres. ptc. nom. sing. masc.

(+ἐγώ) esaminare: 1
(+ἐγώ) interrogare: 1
(+παρά οὗ) interrogare: 1
dopo esaminare: 1
esaminare: 1
fare inchiedere: 2
giudicare: 6
processare: 1
scrutare: 1
sottoporre a inchiedere: 1
Totale: 16

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω