ἀνατέλλω (anatellô)

da ἀνά e la radice di τέλος
TDNT - 1: 351,57
Numero Strong: G393
verbo

1) sorgere
   1a) fare sorgere
      1a1) della terra che fa germogliare le piante
   1b) sorgere, sorgere da, essere disceso da
      1b1) del sole, della luna e delle stelle

ἀνατείλαντος: att. aor. ptc. gen. sing. masc.
ἀνατείλῃ: 3sing. att. aor. cong.
ἀνατέλλει: 3sing. att. pres. ind.
ἀνατέλλουσαν: att. pres. ptc. acc. sing. femm.
ἀνατέταλκεν: 3sing. att. pf. ind.
ἀνέτειλεν: 3sing. att. aor. ind.

a levare: 1
fare levare: 1
levare: 3
nascere: 1
sorgere: 2
venire su: 1
Totale: 9

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω