ἀνατρέφω (anatrefô)

da ἀνά e τρέφω
Numero Strong: G397
verbo

1) allattare, nutrire
   1a) di bambini, giovani ed animali nutriti per promuovere la crescita
2) educare, allevare
   2a) con l'idea predominante della formazione della mente

ἀνατεθραμμένος: pass. pf. ptc. nom. sing. masc.
ἀνεθρέψατο: 3sing. med. aor. ind.
ἀνετράφη: 3sing. pass. aor. ind.

allevare: 2
nutrire: 1
Totale: 3

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω