ἀναζωπυρέω (anazôpureô)

da ἀνά ed una parola composta dalla radice di ζῷον e πῦρ
Numero Strong: G329
verbo

1) provocare, infiammare la propria mente, forza, zelo

ἀναζωπυρεῖν: att. pres. inf.

ravvivare: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω