ἀνορθόω (anorthoô)

da ἀνά ed una parola derivata dalla radice di ὀρθός
Numero Strong: G461
verbo

1) installare, rendere eretto o diritto
   1a) di una persona deformata
2) costruire di nuovo

ἀνορθώσατε: 2pl. att. aor. imptv.
ἀνορθώσω: 1sing. att. fut. ind.
ἀνωρθώθη: 3sing. pass. aor. ind.

raddrizzare: 1
rimettere in piede: 1
rinfrancare: 1
Totale: 3

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω