ἀντί (anti)

una particella primaria
TDNT - 1: 372,61
Numero Strong: G473
preposizione

1) opposto a, davanti
2) per, invece di, in luogo di (qualcosa)
   2a) invece di
   2b) per
   2c) per quello, perché
   2d) per questo motivo

ἀνθ', ἀντὶ: prep.

(+ὅς) perché: 2
(+οὗτος) perciò: 1
a porre di: 1
come: 1
invece: 2
per: 11
perché: 2
perciò: 1
su: 1
Totale: 22

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω