ἀπόβλητος (apoblêtos)

da ἀποβάλλω
Numero Strong: G579
aggettivo

1) gettato via, essere gettato via, respinto, disprezzato, abominato, rifiutato
   1a) come impuro

ἀπόβλητον: nom. sing. neut.

essere da respingere: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω