ἀθλέω (athleô)

da athlos (una disputa negli elenchi pubblici)
TDNT - 1: 167,25
Numero Strong: G118
verbo

1) impegnarsi in una disputa, contendere nei giochi pubblici, contendere per un premio
2) sopportare, soffrire

ἀθλῇ: 3sing. att. pres. cong.
ἀθλήσῃ: 3sing. att. aor. cong.

lottare: 1
lottare come atleta: 1
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω