ἀρχή (archê)

da ἄρχω
TDNT - 1: 479,81
Numero Strong: G746
sostantivo femminile

1) inizio, origine
2) la persona o cosa che comincia, la prima persona o cosa in una serie, il leader
3) quello per cui una cosa inizia ad essere, l'origine, la causa attiva
4) l'estremità di una cosa
   4a) degli angoli di una vela
5) il primo luogo, principato, governo
   5a) di angeli e demoni

ἀρχαὶ: nom. pl.
ἀρχαῖς: dat. pl.
ἀρχάς, ἀρχὰς: acc. pl.
ἀρχή, ἀρχὴ: nom. sing.
ἀρχῇ: dat. sing.
ἀρχὴν: acc. sing.
ἀρχῆς: gen. sing.

(+) elemento: 1
(+) per appunto: 1
(+) primo: 1
(+) principiare: 1
(+ἐν) cominciare: 1
a magistrato: 1
angolo: 1
autorità: 1
di principato: 1
dignità: 1
iniziare: 2
magistrato: 1
non tradotto: 1
per capo: 1
prima: 1
primo: 1
principato: 7
principiare: 30
uno principiare: 1
Totale: 55

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω