ἀριθμέω (arithmeô)

da ἀριθμός
TDNT - 1: 461,78
Numero Strong: G705
verbo

1) numerare

ἀριθμῆσαι: att. aor. inf.
ἠριθμημέναι: pass. pf. ptc. nom. pl. femm.
ἠρίθμηνται: 3pl. pass. pf. ind.

contare: 3
Totale: 3

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω