ἀσπίς (aspis)

di derivazione incerta
Numero Strong: G785
sostantivo femminile

1) un aspide, un serpente piccolo e molto velenoso, il morso di cui è fatale se il membro morso non è subito tagliato via

ἀσπίδων: gen. pl.

di serpente: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω