ἀσθενέω (astheneô)

da ἀσθενής
TDNT - 1: 490,83
Numero Strong: G770
verbo

1) essere debole, senza forza, impotente
2) non avere mezzi, essere bisognoso, povero
3) essere debole, infermo

ἀσθενεῖ: 3sing. att. pres. ind.
ἀσθενήσας: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
ἀσθενήσασαν: att. aor. ptc. acc. sing. femm.
ἀσθενοῦμεν: 1pl. att. pres. ind.
ἀσθενοῦντα: att. pres. ptc. acc. sing. masc.
ἀσθενοῦντας: att. pres. ptc. acc. pl. masc.
ἀσθενούντων: att. pres. ptc. gen. pl. masc.
ἀσθενοῦσαν: att. pres. ptc. acc. sing. femm.
ἀσθενῶ: 1sing. att. pres. ind., 1sing. att. pres. cong.
ἀσθενῶμεν: 1pl. att. pres. cong.
ἀσθενῶν: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
ἠσθένει: 3sing. att. impf. ind.
ἠσθενήκαμεν: 1pl. att. pf. ind.
ἠσθένησα: 1sing. att. aor. ind.
ἠσθένησεν: 3sing. att. aor. ind.

ammalare: 6
debolezza: 4
di soffrire: 1
essere debolezza: 8
essere infermità: 1
essere malattia: 4
impotenza: 1
infermità: 4
io sentire debolezza: 1
malattia: 2
senza forzare: 1
uno ammalare: 1
venire meno: 1
Totale: 35

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω