ἀτακτέω (atakteô)

da ἄτακτος
TDNT - 8: 47,1156
Numero Strong: G812
verbo

1) essere disordinato
   1a) di soldati che marciano senza tenere il passo o che rompono le righe
   1b) trascurare il dovere, essere senza legge
   1c) condurre una vita disordinata

ἠτακτήσαμεν: 1pl. att. aor. ind.

comportare disordinare: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω