ἅλων (halôn)

probabilmente dalla radice di εἱλίσσω
Numero Strong: G257
sostantivo femminile

1) aia, cioè un luogo nel campo reso duro dopo la raccolta, dove il grano era battuto

ἅλωνα: acc. sing.

aia: 2
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω