ἄχυρον (achuron)

forse remotamente da cheo (versare avanti)
Numero Strong: G892
sostantivo neutro

1) il grano da quale i noccioli sono stati rimossi
2) paglia separata dalla trebbiatura, pula

ἄχυρον: acc. sing.

pula: 2
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω