ἄγκυρα (agkura)

dalla stessa parola di ἀγκάλη
Numero Strong: G45
sostantivo femminile

1) àncora
2) metaforicamente qualcosa che salvaguarda
Le ancore antiche assomigliavano a quelle moderne in forma: erano di ferro, con un tronco, e con due estremità simili a denti.

ἄγκυραν: acc. sing.
ἀγκύρας: acc. pl.

ancora: 3
uno ancora: 1
Totale: 4

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω