ἄγω (agô)

una parola primaria
Numero Strong: G71
verbo

1) condurre, prendere con sé
   1a) condurre prendendo, e portando così al punto di destinazione: per esempio un animale
   1b) condurre accompagnando ad un posto
   1c) condurre con sé, unire a sé come compagno
   1d) condurre, portare
   1e) condurre via, ad un tribunale di giustizia, magistrato, eccetera
2) condurre
   2a) condurre, guidare, dirigere
   2b) condurre attraverso, condurre a: a qualcosa
   2c) muovere, costringere: di forze ed influenze sulla mente
3) passare un giorno, mantenere o celebrare una festa, eccetera
4) andare, partire

ἀγαγεῖν: att. aor. inf.
ἀγάγετε, ἀγάγετέ: 2pl. att. aor. imptv.
ἀγάγῃ: 3sing. att. aor. cong.
ἀγαγόντα: att. aor. ptc. acc. sing. masc.
ἀγαγόντες: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
ἄγε: 2sing. att. pres. imptv.
ἄγει: 3sing. att. pres. ind.
ἄγειν: att. pres. inf.
ἄγεσθαι: pass. pres. inf.
ἄγεσθε: 2pl. pass. pres. ind.
ἀγόμενα: pass. pres. ptc. acc. pl. neut.
ἄγονται: 3pl. pass. pres. ind.
ἄγοντες: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
ἄγουσιν: 3pl. att. pres. ind.
ἄγω: 1sing. att. pres. ind.
ἄγωμεν: 1pl. att. pres. cong.
ἄγωσιν: 3pl. att. pres. cong.
ἄξει: 3sing. att. fut. ind.
ἄξων: att. fut. ptc. nom. sing. masc.
ἀχθῆναι: pass. aor. inf.
ἀχθήσεσθε: 2pl. pass. fut. ind.
ἤγαγεν: 3sing. att. aor. ind.
ἠγάγετε: 2pl. att. aor. ind.
ἤγαγον: 3pl. att. aor. ind.
ἦγεν: 3sing. att. impf. ind.
ἤγεσθε: 2pl. pass. impf. ind.
ἤγετο: 3sing. pass. impf. ind.
ἤγοντο: 3pl. pass. impf. ind.
ἤχθη: 3sing. pass. aor. ind.

(+αὐτός) condurre: 2
(+αὐτός) portare via: 1
(+ἄν) condurre: 1
(+πρός σύ) condurre: 1
(+πάλιν) tornare: 1
agitare: 1
andare: 6
condurre: 39
condurre via: 1
e: 1
essere: 1
fare condurre: 1
guidare: 2
non tradotto: 2
portare: 2
portare via: 1
potere condurre legare: 1
raccogliere: 1
ricondurre: 2
spingere: 1
suscitare: 1
Totale: 69

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω