ἄλφα (alfa)

di origine ebraica
TDNT - 1: 1,*
Numero Strong: G1
sostantivo neutro

1) prima lettera dell'alfabeto greco
2) Cristo è l'Alfa indica che è l'inizio (e la fine)
In alcune versione, è scritto solo come la lettera a.

ἄλφα: nom. sing.

alfa: 3
Totale: 3

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω