ἄντλημα (antlêma)

da ἀντλέω
Numero Strong: G502
sostantivo neutro

1) quello che è attinto
2) l'atto di attingere
3) una cosa con cui si attinge, per esempio un secchio e una corda abbassati in un pozzo
+ οὔτε: niente con cui attingere

ἄντλημα: acc. sing.

nulla per attingere: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω