ἄργυρος (arguros)

da argos (brillante)
Numero Strong: G696
sostantivo maschile

1) argento
   1a) 1Corinzi 3:12 si riferisce all'argento con cui le colonne di edifici nobili furono coperte ed i travicelli adornati
   1b) cose fatte di argento
      1b1) vasi
      1b2) immagini degli dèi

ἄργυρον: acc. sing.
ἄργυρος: nom. sing.
ἀργύρου: gen. sing.
ἀργύρῳ: dat. sing.

a argentare: 1
argentare: 3
di argentare: 1
Totale: 5

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω