ῥίπτω (rhiptô)

un verbo primario (forse piuttosto simile alla radice di ῥαπίζω, tramite l'idea di mozione improvvisa)
TDNT - 6: 991,987
Numero Strong: G4496
verbo

1) gettare
2) gettare giù
3) gettare in avanti o davanti
4) deporre (con il suggerimento di alacrità e mancanza di cura)
5) gettare a terra, prostrare

ἐρριμμένοι: pass. pf. ptc. nom. pl. masc.
ἔρριπται: 3sing. pass. pf. ind.
ἔρριψαν: 3pl. att. aor. ind.
ῥιπτούντων: att. pres. ptc. gen. pl. masc.
ῥίψαν: att. aor. ptc. nom. sing. neut.
ῥίψαντες: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
ῥίψας: att. aor. ptc. nom. sing. masc.

(+αὐτός) gettare a terra: 1
buttare: 2
deporre: 1
gettare: 2
gettare via: 1
sfinire: 1
Totale: 8

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω