ῥάβδος (rhabdos)

dalla radice di ῥαπίζω
TDNT - 6: 966,982
Numero Strong: G4464
sostantivo femminile

1) bastone, bastone per camminare, ramoscello, verga, ramo
2) una verga con cui qualcuno è colpito
3) un bastone
   3a) usato per un viaggio, o per posarsi sopra, o da pastori
   3b) usato dai re
      3b1) quando è una verga di ferro, indica il governo più severo e duro
      3b2) uno scettro reale

ῥάβδον: acc. sing.
ῥάβδος: nom. sing.
ῥάβδου: gen. sing.
ῥάβδῳ: dat. sing.

bastonare: 3
scettro: 2
uno bastonare: 1
uno vergare: 4
vergare: 2
Totale: 12

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω