ῥύομαι (rhuomai)

voce media di un verbo obsoleto, simile a ῥέω (tramite l'idea di un corrente, vedi ῥύσις)
TDNT - 6: 998,988
Numero Strong: G4506
verbo

1) attirare a sé stesso, liberare, salvare
2) liberatore

ἐρρύσατο: 3sing. med. aor. ind.
ἐρρύσθην: 1sing. pass. aor. ind.
ῥύεσθαι: med. pres. inf.
ῥυόμενον: med. pres. ptc. acc. sing. masc.
ῥυόμενος: med. pres. ptc. nom. sing. masc.
ῥῦσαι: 2sing. med. aor. imptv.
ῥυσάσθω: 3sing. med. aor. imptv.
ῥύσεται, ῥύσεταί: 3sing. med. fut. ind.
ῥυσθέντας: pass. aor. ptc. acc. pl. masc.
ῥυσθῶ: 1sing. pass. aor. cong.
ῥυσθῶμεν: 1pl. pass. aor. cong.

(+ἐγώ) liberare: 1
liberare: 15
salvare: 1
Totale: 17

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω