ῥαντισμός (rhantismos)

da ῥαντίζω
TDNT - 6: 976,984
Numero Strong: G4473
sostantivo maschile

1) uno spruzzo (purificazione)
   1a) sangue spruzzato, sparso, asperso
      1a1) versato per spruzzare (che purifica, per esempio la morte salvifica)

ῥαντισμὸν: acc. sing.
ῥαντισμοῦ: gen. sing.

cospargere: 1
di aspergere: 1
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω