ῥιζόομαι (rhizoomai)

da ῥίζα
TDNT - 6: 990,985
Numero Strong: G4492
verbo

1) far mettere radici, fortificare con radici, radicare, rendere fermo, fissare, stabilire, causa una persona o una cosa di essere completamente radicata

ἐρριζωμένοι: pass. pf. ptc. nom. pl. masc.

radicare: 2
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω