ῥομφαία (rhomfaia)

probabilmente di origine straniera
TDNT - 6: 993,987
Numero Strong: G4501
sostantivo femminile

1) una spada grande
2) propriamente un lungo giavellotto della Tracia, anche un tipo di spada lunga avvezza portata sulla spalla destra

ῥομφαία: nom. sing.
ῥομφαίᾳ: dat. sing.
ῥομφαίαν: acc. sing.

spada: 4
uno spada: 3
Totale: 7

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω