ῥᾳδιουργία (rhaidiourgia)

dalla stessa parola di ῥᾳδιούργημα
TDNT - 6: 972,983
Numero Strong: G4468
sostantivo femminile

1) facilità nel fare, facoltà
2) leggerezza o agevolezza nel modo di pensare o fare
   2a) amore di una vita pigra ed effeminata
3) privo di scrupoli, astuto, danno
4) malizia, tendenza a compiere il male

ῥᾳδιουργίας: gen. sing.

malizia: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω