ἡδύοσμον (hêduosmon)

dalla parola composta dalla stessa parola di ἡδέως e ὀσμή
Numero Strong: G2238
sostantivo neutro

1) una menta di profumo dolce
   1a) un tipo di piccola erba, che gli ebrei cospargevano sui pavimenti delle loro case e sinagoghe

ἡδύοσμον: acc. sing.

menta: 2
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω