ἡγεμονεύω (hêgemoneuô)

da ἡγεμών
Numero Strong: G2230
verbo

1) essere leader, condurre
2) governare, comandare
   2a) di una provincia, essere governatore di una provincia
   2b) di un proconsole, di un procuratore

ἡγεμονεύοντος: att. pres. ptc. gen. sing. masc.

governare: 2
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω